2. กลุ่มผู้เรียนนายหน้าฯ ปีที่ 2 ราคา 85,000 บาท/ปี