4. กลุ่มที่ปรึกษาการขายอสังหาฯ ปีที่ 4 ขึ้นไป (เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) ราคา 85,000/ปี