อบรมนายหน้าอสังหาฯ FREE (ได้ Connection + ลงมือทำจริง) [ อบรม Onsite สนญ. พระราม 3  วันที่ 22 - 23  มิ.ย. 2567  เวลา 09:00 - 19:00น. ]

เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอสังหาฯ

ได้ที่นี่

*************************************

นายหน้าสร้างเงินล้านได้อย่างไร?
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ
WINNER ESTATE

*************************************

เลือกรอบ เข้าอบรมนายหน้าอสังหาฯ ฟรี 2 วัน

*************************************

*************************************

วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น ได้รับโล่เกียรติคุณให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นที่แรกของประเทศไทย

*************************************

วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น ได้รับโล่รางวัลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพยอดเยี่ยม โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน วันที่พุธ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

*************************************

บรรยากาศงาน “ นายหน้าประเทศไทย ”

งานนายหน้าประเทศไทย รวมทุก Connection จบ ครบ ในงานเดียว วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 @True digital park grandhall เวลา 09.00 - 21.00 น.

*************************************

×