+++ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ฟรี!   หัวข้อ :   " สอนใช้แอปพลิเคชัน " สมาร์ทแลนด์ "   (ถาม - ตอบสด โดยผู้มีประสบการณ์ด้านอสังหาฯ)  เริ่มเรียน พฤหัสบดีที่  11 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 - 21.00 น. +++ Click

WINNER ESTATE

 

เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอสังหาฯ

ได้ที่นี่

 

นายหน้าสร้างเงินล้านได้อย่างไร?
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ
WINNER ESTATE

*************************************

*************************************

วินเนอร์ เอสเตท ได้ใบรับรองระบบงานตามข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร มอก.17024-2556 (ISO/IEC 17024 : 2012) โดย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

*************************************

วินเนอร์ เอสเตท ได้รับโล่เกียรติคุณให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นที่แรกของประเทศไทย

*************************************

คลิกเข้าดู

*************************************

เข้าสู่หน้า เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์

*************************************

(จำเป็น)

ก่อนเข้าอบรม 2 วัน

กรอกแบบฟอร์มคัดกรอกสุขภาพ

สำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ กรุงเทพฯ

นนทบุรี / สมุทรปราการ

แต่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาอบรม

ที่สาขากรุงเทพฯ

กรุณาเลือกรอบเข้าอบรมวันที่

27-28 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้

ห้องสัมมนาทุกท่าน

แบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพผู้ติดต่องาน สำนักงานใหญ่ พระราม 3

แบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพผู้ติดต่องาน สาขา เชียงใหม่

*************************************

สัมมนาทั้งหมด

เลือกวันสัมมนาฟรี (สำนักงานใหญ่ พระราม 3)

BKK325

อบรมนายหน้าอสังหาฯ 13-14/3/64 BKK

สอนตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

BKK326

อบรมนายหน้าอสังหาฯ 20-21/3/64 BKK

สอนตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

BKK327

อบรมนายหน้าอสังหาฯ 27-28/3/64 BKK

สอนตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

เลือกวันสัมมนาฟรี (สาขา เชียงใหม่)

CMI136

อบรมนายหน้าอสังหาฯ 20-21/3/64 CMI

สอนตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

หลักสูตรทั้งหมด

online001

หลักสูตร "เรียนออนไลน์ 1 ปี"

สร้างรายได้หลักแสนได้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคและวิธีการของมืออาชีพ

3,900 บาท

นายหน้าขายที่อยู่อาศัย

รายละเอียด

online002

นายหน้าเบื้องต้น (สำหรับนายหน้าสมัครเล่น)

สำหรับผู้เริ่มต้นอาชีพนายหน้า และนายหน้าสมัครเล่น

ฟรี

นายหน้าขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด

×