+++ ลงทะเบียนเรียนนายหน้าอสังหาฯ 2 วัน ฟรี!!!  [เข้าเรียน ในคลาสวินเนอร์  29 - 30  ม.ค. 65  เวลา 09:30 - 19:00 น.] ***กรุณากรอกแบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพ สำคัญ***+++

WINNER

ESTATE

EDUCATION

 

เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอสังหาฯ

ได้ที่นี่

 

นายหน้าสร้างเงินล้านได้อย่างไร?
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ
WINNER ESTATE

*************************************

เลือกรอบ เข้าอบรมนายหน้าอสังหาฯ ฟรี 2 วัน

* ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการตรวจ atk ที่จุดลงทะเบียนก่อนเท่านั้น   (นำชุด atk เข้ามาตรวจที่จุดลงทะเบียนเอง หรือ ซื้อชุดตรวจ atk ที่จุดลงทะเบียนในราคาชุดละ 100 บาท)

*************************************

ลงทะเบียนเรียน

*************************************

วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น ได้ใบรับรองระบบงานตามข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร มอก.17024-2556 (ISO/IEC 17024 : 2012) โดย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

*************************************

วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น ได้รับโล่เกียรติคุณให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นที่แรกของประเทศไทย

*************************************

 

รายละเอียด

 

*************************************

*************************************

×