อบรม นายหน้าอสังหาฯ 2 วัน ฟรี! (ได้ Connection + ลงมือทำจริง) [ เข้าเรียนที่ สนญ. พระราม 3  วันที่ 9 - 10  ธ.ค. 2566  เวลา 09:00 - 19:00น. ]

เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอสังหาฯ

ได้ที่นี่

*************************************

นายหน้าสร้างเงินล้านได้อย่างไร?
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ
WINNER ESTATE

*************************************

เลือกรอบ เข้าอบรมนายหน้าอสังหาฯ ฟรี 2 วัน

*************************************

วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น ได้ใบรับรองระบบงานตามข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร มอก.17024-2556 (ISO/IEC 17024 : 2012) โดย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

*************************************

วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น ได้รับโล่เกียรติคุณให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นที่แรกของประเทศไทย

*************************************

วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น ได้รับโล่รางวัลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพยอดเยี่ยม โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน วันที่พุธ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

*************************************

บรรยากาศงาน “ นายหน้าประเทศไทย ”

งานนายหน้าประเทศไทย รวมทุก Connection จบ ครบ ในงานเดียว วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 @True digital park grandhall เวลา 09.00 - 21.00 น.

*************************************

×