1. หลักสูตรทั้งหมด

online001

โปรแกรม E-LEARNING [3,900.-/ปี]

บุฟเฟ่ต์ เรียนนายหน้าอสังหาฯ จากโปรแกรมออนไลน์ 1ปี 3,900 บาท รวมทุกหลักสูตร

3,900 บาท

2. โปรแกรม E-Learning [3,900 .-/ปี]

เข้าเรียน

online005

รหัสวิชา 30202-2301 หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เรียนนายหน้าเริ่มจากศูนย์)

หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

7,500 บาท

3. หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (7,500.-/ปี เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online006

รหัสวิชา 30202-2303 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

9,000 บาท

4. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (9,000.-/ปี เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online007

วิชาบังคับ เป็นวิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน

วิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

6,500 บาท

5. วิชาบังคับ เป็นวิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน (6,500.-/ปี เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online008

การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เรียนอสังหาฯเชิงพาณิชย์ เสริมศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม)

12,000 บาท

6. การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (12,000.-/ปี เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน