หลักสูตรทั้งหมด

online001

เรียนนายหน้า 3,900.-/ปี

เรียนนายหน้า (รวมทุกเนื้อหาของนายหน้าอสังหาฯ)

3,900 บาท

- เรียนนายหน้า 3,900.-/ปี

เข้าเรียน

online005

รหัสวิชา 30202-2301 หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เรียนนายหน้าเริ่มจากศูนย์)

หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

7,500 บาท

- หลักธุรกิจนายหน้าฯ (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online006

รหัสวิชา 30202-2303 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

9,000 บาท

- กฏหมายกับอาชีพนายหน้าฯ (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online007

วิชาบังคับ เป็นวิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน

วิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

6,500 บาท

- วิชาบังคับ นายหน้าฯ จำเป็นต้องเรียน (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online009

ลงทุนขายฝาก - จำนอง

เรียน 3 ครั้ง จำกัดเพียง 5 ท่านเท่านั้น (09.30 - 18.30น.)

6,500 บาท

- ลงทุนขายฝาก - จำนอง (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online010

แฟ้มนำเสนอนักลงทุน

เรียน 3 ครั้ง (09.30 - 17.00น.)

18,500 บาท

- แฟ้มนำเสนอนักลงทุน (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

- อสังหาเชิงพาณิชย์ พื้นที่เช่า+ตลาดนัด (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน