1. หลักสูตรทั้งหมด

online001

เรียนนายหน้า 3,900.-/ปี

เรียนนายหน้า (รวมทุกเนื้อหาของนายหน้าอสังหาฯ)

3,900 บาท

2. เรียนนายหน้า 3,900.-/ปี

เข้าเรียน

online005

รหัสวิชา 30202-2301 หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เรียนนายหน้าเริ่มจากศูนย์)

หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

7,500 บาท

3. หลักธุรกิจนายหน้าฯ (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online006

รหัสวิชา 30202-2303 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

9,000 บาท

4. กฏหมายกับอาชีพนายหน้าฯ (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online007

วิชาบังคับ เป็นวิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน

วิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

6,500 บาท

5. วิชาบังคับ นายหน้าฯ จำเป็นต้องเรียน (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน

online008

การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เรียนอสังหาฯเชิงพาณิชย์ เสริมศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม)

12,000 บาท

6. การขายอสังหาฯ เพื่อการลงทุน (เรียนสดผ่านซูม)

เข้าเรียน