หลักสูตรทั้งหมด

online001

เรียนนายหน้า 3,900.-/ปี

เรียนนายหน้า (รวมทุกเนื้อหาของนายหน้าอสังหาฯ)

3,900 บาท

2. เรียนนายหน้า 3,900.-/ปี

รายละเอียด

online005

รหัสวิชา 30202-2301 หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เรียนนายหน้าเริ่มจากศูนย์)

หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

7,500 บาท

3. หลักธุรกิจนายหน้าฯ (เรียนสดผ่านซูม)

รายละเอียด

online006

รหัสวิชา 30202-2303 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

9,000 บาท

4. กฏหมายกับอาชีพนายหน้าฯ (เรียนสดผ่านซูม)

รายละเอียด

online007

วิชาบังคับ เป็นวิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน

วิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

6,500 บาท

5. วิชาบังคับ นายหน้าฯ จำเป็นต้องเรียน (เรียนสดผ่านซูม)

รายละเอียด

online008

การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เรียนอสังหาฯเชิงพาณิชย์ เสริมศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม)

12,000 บาท

6. การขายอสังหาฯ เพื่อการลงทุน (เรียนสดผ่านซูม)

รายละเอียด

online003a

สมาชิกออนไลน์ 35,000.-/ปี [เฉพาะลูกค้า DD PROPERTY]

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ผ่านโปรแกรมซูม สามารถเรียนซ้ำได้ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี

24,500 บาท

[เฉพาะ ลูกค้า DD PROPERTY]

รายละเอียด

online003b

สมาชิกออนไลน์ 35,000.-/ปี [เฉพาะนายหน้าระดับอาชีพ DD Property]

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ผ่านโปรแกรมซูม สามารถเรียนซ้ำได้ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี

19,600 บาท

[เฉพาะ ลูกค้า DD PROPERTY]

รายละเอียด

online005a

รหัสวิชา 30202-2301 หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ [เฉพาะลูกค้า DD PROPERTY]

เรียนหลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เรียนนายหน้าเริ่มจากศูนย์) ผ่านโปรแกรมซูม สามารถเรียนซ้ำได้ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี

5,250 บาท

[เฉพาะ ลูกค้า DD PROPERTY]

รายละเอียด

online007a

วิชาบังคับ เป็นวิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน [เฉพาะลูกค้า DD PROPERTY]

วิชาบังคับ เป็นวิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจาเป็นต้องเรียน ผ่านโปรแกรมซูม สามารถเรียนซ้ำได้ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี

4,550 บาท

[เฉพาะ ลูกค้า DD PROPERTY]

รายละเอียด

online008a

สร้างมูลค่าให้ที่ดิน (อสังหาฯเชิงพาณิชย์) [เฉพาะลูกค้า DD PROPERTY]

สร้างมูลค่าให้ที่ดิน (อสังหาฯเชิงพาณิชย์) เสริมศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านโปรแกรมซูม สามารถเรียนซ้ำได้ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี

8,400 บาท

[เฉพาะ ลูกค้า DD PROPERTY]

รายละเอียด