หลักสูตรทั้งหมด

online001

เรียนนายหน้า 3,900.-/ปี

เรียนนายหน้า (รวมทุกเนื้อหาของนายหน้าอสังหาฯ)

3,900 บาท

- เรียนนายหน้า 3,900.-/ปี

รายละเอียด

onsite001

จับมือทำคลิป TIKTOK YOUTUBE

สอนคิดคอนเทนต์ ลงมือการถ่ายงานจริง

3,900 บาท

- จับมือทำคลิป TIKTOK / YOUTUBE

รายละเอียด

online006

กฎหมายนายหน้า

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

9,000 บาท

- กฏหมายกับอาชีพนายหน้าฯ (เรียนสดผ่านซูม)

รายละเอียด

online007

วิชาบังคับ เป็นวิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน

วิชาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียน และให้คำปรึกษาสดๆ ตลอด 1 ปี ( เรียน ถาม สด ผ่านซูม )

6,500 บาท

- วิชาบังคับ นายหน้าฯ จำเป็นต้องเรียน (เรียนสดผ่านซูม)

รายละเอียด

online009

ลงทุนขายฝาก - จำนอง

เรียน 3 ครั้ง จำกัดเพียง 5 ท่านเท่านั้น (09.30 - 18.30น.)

6,500 บาท

- ลงทุนขายฝาก - จำนอง (เรียนสดผ่านซูม)

รายละเอียด

online010

แฟ้มนำเสนอนักลงทุน

เรียน 3 ครั้ง (09.30 - 17.00น.)

18,500 บาท

- แฟ้มนำเสนอนักลงทุน (เรียนสดผ่านซูม)

รายละเอียด

- อสังหาเชิงพาณิชย์ พื้นที่เช่า+ตลาดนัด (เรียนสดผ่านซูม)

รายละเอียด