ประวัติบริษัท

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

 

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

          วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น (Winner Estate Education) เป็นศูนย์อบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ระดับพรีเมี่ยมของเมืองไทย มีวัตถุประสงค์พัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้จริง รวมถึงผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสังหาริมทรัพย์

           วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น (Winner Estate Education) เป็นศูนย์อบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เต็มรูปแบบ สามารถเข้าเรียนได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ หลักสูตรเนื้อหาระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ครบถ้วนกระบวนการ

           วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น (Winner Estate Education) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 ทำการฝึกอบรมมาแล้วกว่า 400 รุ่น และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ทดสอบ  และรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์   อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เป็นองค์กรรับรองแรกของไทย

 

องค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

วิสัยทัศน์

สร้างมาตรฐานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทยสู่สากล "

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นมาตรฐานบริการเป็นสำคัญ และยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. เป็นศูนย์กลางผลิตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานบริการ เพื่อยกระดับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่สากล

เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

 

ไปที่หน้าหลักสูตร ทั้งหมด

WINNER ESTATE EDUCATION | สำนักงานใหญ่ ศูนย์อบรมนายหน้าอสังหาฯ ระดับพรีเมี่ยมของเมืองไทย | 0-2011-8777