อบรมสัมมนาทั้งหมด ฟรี

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 2 วัน ฟรี!  [ เข้าเรียนในคลาสวินเนอร์ สนญ. พระราม 3  วันที่ 11 - 12  ก.พ. 66  เวลา 09:00 - 19:00 น. ]

 

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ฟรี (เลือกรอบที่สะดวกเข้าเรียนได้)

BKK482ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 10/2/66

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่าน zoom เรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์ ของผู้ที่ทำแล้ว สำเร็จ!

ฟรี

กุมภาพันธ์

ลงทะเบียน ฟรี

BKK483OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 11-12/2/66

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ + อาทิตย์ เรียนรู้ วิธีการ เทคนิค เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน)

ฟรี

กุมภาพันธ์

ลงทะเบียน ฟรี

BKK484ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 17/2/66

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่าน zoom เรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์ ของผู้ที่ทำแล้ว สำเร็จ!

ฟรี

กุมภาพันธ์

ลงทะเบียน ฟรี

BKK485OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 18-19/2/66

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ + อาทิตย์ เรียนรู้ วิธีการ เทคนิค เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน)

ฟรี

กุมภาพันธ์

ลงทะเบียน ฟรี

BKK486ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 24/2/66

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่าน zoom เรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์ ของผู้ที่ทำแล้ว สำเร็จ!

ฟรี

กุมภาพันธ์

ลงทะเบียน ฟรี

BKK487OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 25-26/2/66

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ + อาทิตย์ เรียนรู้ วิธีการ เทคนิค เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน)

ฟรี

กุมภาพันธ์

ลงทะเบียน ฟรี

×