อบรมสัมมนาทั้งหมด ฟรี

อบรมนายหน้าอสังหาฯ FREE (ได้ Connection + ลงมือทำจริง) [ อบรม Onsite สนญ. พระราม 3  วันที่ 1 - 2  มิ.ย. 2567  เวลา 09:00 - 19:00น. ]

 

อบรมนายหน้าอสังหาฯ (ฟรี)

BKK581

อบรม Onsite วันที่ 1-2/6/67

เวลา 09:00-19:00น. เรียนรู้เทคนิค และวิธีการ เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ลงมือทำจริง

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK582

อบรม Onsite วันที่ 8-9/6/67

เวลา 09:00-19:00น. เรียนรู้เทคนิค และวิธีการ เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ลงมือทำจริง

ฟรี

BKK583

อบรม Onsite วันที่ 15-16/6/67

เวลา 09:00-19:00น. เรียนรู้เทคนิค และวิธีการ เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ลงมือทำจริง

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK584

อบรม Onsite วันที่ 22-23/6/67

เวลา 09:00-19:00น. เรียนรู้เทคนิค และวิธีการ เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ลงมือทำจริง

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

×