อบรมสัมมนาทั้งหมด ฟรี

เรียนนายหน้าอสังหาฯ (เริ่มจากศูนย์)

BKK340

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 26-27/6/64 BKK

เรียน 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ในคลาสตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง ได้ connection + ได้ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

ONL002

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออไนไลน์ 26-27/6/64 BKK

เรียน 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ สอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom ตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK341

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 3-4/7/64 BKK

เรียน 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ในคลาสตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง ได้ connection + ได้ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

ONL003

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 10-11/7/64 BKK

เรียน 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ สอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom ตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

BKK342

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 10-11/7/64 BKK

เรียน 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ในคลาสตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง ได้ connection + ได้ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

BKK343

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 17-18/7/64 BKK

เรียน 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ในคลาสตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง ได้ connection + ได้ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

CMI139

อบรมนายหน้าอสังหาฯ 24-25/7/64 CMI

เรียน 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ในคลาสตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง ได้ connection + ได้ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

BKK344

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 24-25/7/64 BKK

เรียน 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ในคลาสตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง ได้ connection + ได้ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

×