อบรมสัมมนาทั้งหมด ฟรี

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 2 วัน ฟรี!  [ เข้าเรียนที่ สนญ. พระราม 3  วันที่ 3 - 4  มิ.ย. 66  เวลา 09:00 - 19:00น. ]

 

เรียนนายหน้าอสังหาฯ (ฟรี)

BKK513ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 2/6/66

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่าน zoom เรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์ ของผู้ที่ทำแล้ว สำเร็จ!

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK514OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 3-4/6/66

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ + อาทิตย์ เรียนรู้ วิธีการ เทคนิค เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน)

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK515ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 9/6/66

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่าน zoom เรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์ ของผู้ที่ทำแล้ว สำเร็จ!

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK516OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 10-11/6/66

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ + อาทิตย์ เรียนรู้ วิธีการ เทคนิค เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน)

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK517ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 16/6/66

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่าน zoom เรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์ ของผู้ที่ทำแล้ว สำเร็จ!

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK518OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 17-18/6/66

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ + อาทิตย์ เรียนรู้ วิธีการ เทคนิค เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน)

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

×