อบรมสัมมนาทั้งหมด ฟรี

 

+++ ลงทะเบียนเรียน นายหน้าอสังหาฯ 2 วัน ฟรี!!!  [ เข้าเรียนในคลาสวินเนอร์  20 - 21  ส.ค. 65  เวลา 09:00 - 19:00 น. ] *** กรุณากรอกแบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพ สำคัญ ***

 

เรียนนายหน้าอสังหาฯ (ถาม - ตอบสด)

BKK434ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 19/8/65

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom ตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

BKK435OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 20-21/8/65 BKK

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่พื้นฐาน เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ได้ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน) + ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

BKK436ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 26/8/65

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom ตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

BKK437OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 27-28/8/65 BKK

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่พื้นฐาน เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ได้ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน) + ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

BKK438ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 2/9/65

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom ตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

BKK439OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 3-4/9/65 BKK

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่พื้นฐาน เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ได้ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน) + ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

×