อบรมสัมมนาทั้งหมด ฟรี

 

+++ ลงทะเบียนเรียน นายหน้าอสังหาฯ 2 วัน ฟรี!!!  [ เข้าเรียนในคลาสวินเนอร์  28 - 29  พ.ค. 65  เวลา 09:00 - 19:00 น. ] *** กรุณากรอกแบบฟอร์มคัดกรองสุขภาพ สำคัญ ***

 

เรียนนายหน้าอสังหาฯ (ถาม - ตอบสด)

BKK411ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 27/5/65

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom ตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

BKK412OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 28-29/5/65 BKK

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่พื้นฐาน เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ได้ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน) + ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

BKK413ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 3/6/65

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom ตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK414OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 4-5/6/65 BKK

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่พื้นฐาน เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ได้ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน) + ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK415ON

เรียนนายหน้าอสังหาฯ ออนไลน์ 10/6/65

เรียนวันศุกร์ สอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom ตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกทุกขั้นตอน เน้นผลลัพธ์ทำงานได้จริง สร้างผลตอบแทนสูง

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

BKK416OFF

เรียนนายหน้าอสังหาฯ 11-12/6/65 BKK

เรียนในคลาส 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่พื้นฐาน เน้นผลลัพธ์ได้ connection + ได้ใบผ่านการอบรม (กรณีผ่านการอบรมทั้ง 2 วัน) + ทำกิจกรรมขณะเรียน

ฟรี

มิถุนายน

ลงทะเบียน ฟรี

×