อาชีพวัดกันที่ทักษะ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา

แต่ถ้าเป็นวิชาชีพจะกำหนดวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ต้องการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องจบ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงระดับอาชีพเชี่ยวชาญการขายที่อยู่อาศัย ใช้เวลา 2 ปี ผู้เรียนสามารถสร้างแสนแรกในเทอมแรกของที่เรียน เนื่องจากเน้นการปฏิบัติ และที่สำคัญวินเนอร์เอสเตทในฐานะบริษัททวิภาคี มีระบบควบคุมผลงานและคุณภาพของนักขาย เป้าหมายเพื่อผลิตนักขายคุณภาพสู่ตลาดธุรกิจอสังหาฯ เช่นสถาบันการเงิน โครงการจัดสรร หรือผู้ที่ต้องการขายที่อยู่อาศัยรายย่อย เพราะผู้บริโภคอยากเลือกนายหน้าที่มีความสามารถ แต่ไม่สามารถแยกแยะความสามารถได้ 

ถ้าสนใจยกระดับความสามารถอาชีพนายหน้า ให้เป็นนายหน้าวิชาชีพ สมัครได้ที่ โทร 02-011-8777

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ดังนั้นนายหน้าฯ ที่มีความคุ้มครองความรับผิดทางอาชีพ จึงสามารถเชื่อถือได้

 

ความคุ้มครองมาตรฐาน     :     

1. คุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพ

2. คุ้มครองความรับผิดจากการฝ่าฝืนทรัพย์สินทางปัญญา     

3. คุ้มครองความรับผิดชอบจากการหมิ่นประมาท 

4. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

 

ประเภทกรมธรรม์     :     

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  (ใช้เกณฑ์วันเรียกร้อง) 

 

การบริการทางวิชาชีพ     :     

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 

ผู้เอาประกันภัย     :     

ผู้ที่ได้รับการอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด  ไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมง

ในหลักสูตรนายหน้าระดับอาชีพ นายหน้า ระดับธุรกิจ และหลักสูตร ปวส. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้รับบริการ ดังนั้นนายหน้าฯ ที่มีความคุ้มครองความรับผิดทางอาชีพ จึงสามารถเชื่อถือได้        

 

ความคุ้มครองมาตรฐาน     :   

1. คุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพ

2. คุ้มครองความรับผิดจากการฝ่าฝืนทรัพย์สินทางปัญญา     

3. คุ้มครองความรับผิดชอบจากการหมิ่นประมาท 

4. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

 

ประเภทกรมธรรม์     :     

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  (ใช้เกณฑ์วันเรียกร้อง) 

 

การบริการทางวิชาชีพ     :     

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 

ผู้เอาประกันภัย     :     

ผู้ที่ได้รับการอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด  ไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมง

ในหลักสูตรนายหน้าระดับอาชีพ นายหน้า ระดับธุรกิจ และหลักสูตร ปวส. 

กรอกข้อมูลเข้ามาทางหน้าเว็บไซต์เพื่อสมัครเข้าใช้งาน เลือกหลักสูตรที่สนใจศึกษา ลงทะเบียนเรียน และเลือกช่องทางชำระเงิน รอผลอนุมัติ เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่ลงทะเบียนไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะ

 

สามารถเข้าเรียนบนอุปกรณ์ได้ทั้งPC, Mac, Notebook และ Mobile devices โดยใช้งานผ่านBrowser ที่หลากหลาย Internet Explorer เวอร์ชัน 11 / Chrome / Safari / Firefox

 

เว็ปไซต์นี้เปิดกว้างให้กับบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรมีพื้นฐานความรู้นี้ 

ผู้เรียนในระบบออนไลน์สามารถเลือกได้ว่า ต้องการวุฒิบัตรหรือไม่ต้องการวุฒิบัตร สำหรับผู้ที่ต้องการวุฒิบัตรระบบจะตรวจจับและแสดงตัวตนผู้เรียน และผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถตามหัวข้อนั้น ซึ่งนับว่าเป็นระบบที่เชื่อถือได้และทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าผู้รับวุฒิบัตรมีความสามารถจริง

กรุณาคลิกที่ >>ลืมรหัสผ่าน โดยเมื่อท่านกรอก e-Mail แล้ว ระบบจะส่ง username และ password ไปให้ที่ e-mail address ที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบลงทะเบียน

กรุณา Reload หน้าที่ท่านเรียนหรือทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง กรณีที่เรียนอยู่ระบบจะให้ท่านเรียนต่อจากที่เรียนค้างไว้ กรณีที่ทำแบบทดสอบท่านต้องเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ข้อแรก

 

ผู้เรียนที่สมัครลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนในแต่ละบทเรียนได้ด้วยตนเอง

 แต่ละหลักสูตรมีเกณฑ์การประเมินขอรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ที่แตกต่างกัน (อ่านรายละเอียดได้ในแต่ละหลักสูตร)

ผู้เรียนสามารถเข้าในระบบพี่เลี้ยง เพื่อเลือกพี่เลี่ยงให้คำปรึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน (อ่านกติกาในระบบพี่เลี้ยง)