3. กลุ่มผู้เรียนธุรกิจนายหน้าฯ ปีที่ 3 ราคา 85,000 บาท/ปี