1. กลุ่มผู้เรียนนายหน้าฯ ปีที่ 1 ราคา 75,000 บาท/ปี + ผู้ติดตาม 1 ท่าน