EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพยอดเยี่ยม

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก

ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม อาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 1)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1