EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 1)

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 1)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 1)

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพยอดเยี่ยม

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2