EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 1)

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 1)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 1)

 




*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 3)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 3)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3