EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 1)

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 1)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 1)

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

กิจกรรมการสัมภาษณ์สด ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม สคช. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 2)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2