EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 3)

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 3)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 3)

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1 (ชั้น 3)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

วันที่ 3 พ.ย.2563 ณ ห้องประชุม มหาลัยเกษมบัณฑิต

สร้างนายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพตัวจริง

อัพเกรดสมรรถนะเตรียมเพิ่มมูลค่าค่านายหน้าฯ อย่างมืออาชีพตัวจริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการ เรียนเรื่องการวิเคราะห์มูลค่าที่ดินอย่างมืออาชีพ