EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 1)

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 1)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 1)

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพยอดเยี่ยม

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก

นายหน้าอสังหาฯ รุ่นที่ 393-412

วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น

นายหน้าอสังหาฯ รุ่นที่ 442-457

วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น