EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 2)

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 2)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 2)

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

เรื่องเทียบโอนประสบการณ์สู่หน่วยกิต ณ ห้องประชุม มหาลัยเกษมบัณฑิต

การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง

ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

กิจกรรมการสัมภาษณ์สด ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เส้นทางการเข้าสู่ระบบงานมาตรฐานอาชีพ มอก. 17024 - 2556 (ISO/IEC 17024 : 2012)