EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

พิธีมอบใบรับรอง โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

บรรยากาศงาน “ นายหน้าประเทศไทย ”

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 @True digital park grandhall

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะติดเชื้อ "ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กะจาย" ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มกราคม 2565 รหว่างองค์กรภาคีและองค์กรสนับสนุน