EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

วันที่ 3 พ.ย.2563 ณ ห้องประชุม มหาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะติดเชื้อ "ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กะจาย" ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มกราคม 2565 รหว่างองค์กรภาคีและองค์กรสนับสนุน