แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

 




Reviewกนกนิภา ปิตกาญจนกุล (หน่อย)
Reviewปฐมาภรณ์ โตเต็มโชคชัยการ (ฝ้าย)
Reviewตรัยสิทธิ์ เกตุหิรัญ

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

“เรื่อง การสร้างรายได้ในวัยเรียน” แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงโอกาสและความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และส่งสริมแนวทางการสร้างรายได้ในวัยเรียน

สร้างนายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพตัวจริง

อัพเกรดสมรรถนะเตรียมเพิ่มมูลค่าค่านายหน้าฯ อย่างมืออาชีพตัวจริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการ เรียนเรื่องการวิเคราะห์มูลค่าที่ดินอย่างมืออาชีพ