แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

10.10 พบกับโฉมใหม่

เว็บไซต์ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)”

โครงการพัฒนาหลักสูตร ปวส.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี