แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

 
Reviewกนกนิภา ปิตกาญจนกุล (หน่อย)
Reviewปฐมาภรณ์ โตเต็มโชคชัยการ (ฝ้าย)
Reviewตรัยสิทธิ์ เกตุหิรัญ

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง

ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

โครงการพัฒนาหลักสูตร ปวส.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี