แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

หน้าแรก / ค้นหารายชื่อนายหน้าฯ / แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 1)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี