การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

 
วันที่ 3 พ.ย.2563  วินเนอร์เอสเตท เข้าประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย เรื่องเทียบโอนประสบการณ์สู่หน่วยกิต "ทำอาชีพนายหน้า 2 ปี ได้ปวส. 4 ปี ได้ป.ตรี"

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 3)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

พิธีมอบใบรับรอง โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.