การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

 
วันที่ 3 พ.ย.2563  วินเนอร์เอสเตท เข้าประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย เรื่องเทียบโอนประสบการณ์สู่หน่วยกิต "ทำอาชีพนายหน้า 2 ปี ได้ปวส. 4 ปี ได้ป.ตรี"

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิถนนนนทรี กทม.

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร ปวส.

วันที่ 18 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี