การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

 
วันที่ 3 พ.ย.2563  วินเนอร์เอสเตท เข้าประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย เรื่องเทียบโอนประสบการณ์สู่หน่วยกิต "ทำอาชีพนายหน้า 2 ปี ได้ปวส. 4 ปี ได้ป.ตรี"

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

2 ปีได้วุฒิ ปวส. /4 ปีได้วุฒิ ป.ตรี

เ ปิ ด รั บส มั ค ร หลักสูตร ปวส. สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ วิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มาตรฐานกระทรวงศึกษาและมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร ปวส.

วันที่ 18 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

Vinvestor

คว้าค่าคอมหลักล้าน แต่ทำงานเบาๆ