การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

 
วันที่ 3 พ.ย.2563  วินเนอร์เอสเตท เข้าประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย เรื่องเทียบโอนประสบการณ์สู่หน่วยกิต "ทำอาชีพนายหน้า 2 ปี ได้ปวส. 4 ปี ได้ป.ตรี"

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมระดมความคิดเห็น

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องอารีย์ 1 ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี