พิธีมอบใบรับรอง โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / พิธีมอบใบรับรอง โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พิธีมอบใบรับรอง โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 
พิธีมอบใบรับรองระบบงานตามข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่อยรับรองบุคลากร มอก.17024-2556 (ISO/IEC 17024 : 2012) โดย เลขธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย แก่ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

วันที่ 3 พ.ย.2563 ณ ห้องประชุม มหาลัยเกษมบัณฑิต

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 1)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

แนะนำผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์