สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หน้าแรก / ช้อควรรู้สำหรับนายหน้าอสังหาฯ / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 
ธุรกรรมทางการเงิน
          นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (นิติบุคคล)
          มีหน้าที่ต้องรายงานแจ้ง ปปง. ที่เป็นธุรกรรมอันเป็นที่น่าสงสัยสรุปสั้นๆ
          มีอยู่ 3 ประเด็น
                1. การโอนหรือมัดจำด้วยเงินสุดเกินกว่า 2 ล้านบาทต้องแจ้ง
                2. ธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไปต้องแจ้ง
                3. ธุรกรรมอันเป็นเหตุให้ต้องสงสัยต้องแจ้ง
          คำว่า "ต้องแจ้ง" จะแจ้งหรือไม่แจ้ง ( เป็นสิทธิ์ของนายหน้า) ถ้าหากเข้าเกณฑ์แล้วเลือกที่จะไม่แจ้ง กรณีผู้ขายเกิดมีความผิดเรื่องฟอกเงิน นายหน้าต้องมีความผิดเพราะไม่แจ้ง (ถ้าแจ้งก็รอดไป)
ข้อมูลทางธุรกรรม
          เอกสารที่นายหน้าต้องเก็บเพื่อตรวจสอบให้เก็บถึง 10 ปี
          ซึ่งสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย
By : Winner Estate Education
          สังคมนายหน้าฟรีแลนซ์คุณภาพมาตรฐานสากล
          โทร: 02-0118777

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 3)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

การประชุมกับ RICHY Rich in living

วันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 3)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3