กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คุณฉัตรดนัย พุ่มเงิน กรรมการผู้จัดการและผู้แทนองค์กรรับรองฯ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด เป็นผู้ได้รับเชิญขึ้นพูดในโครงการสัมมนา “เรื่อง การสร้างรายได้ในวัยเรียน” แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยเป้าหมายของโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงโอกาสและความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และส่งสริมแนวทางการสร้างรายได้ในวัยเรียน

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

กิจกรรมการสัมภาษณ์สด ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม สคช. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก