กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คุณฉัตรดนัย พุ่มเงิน กรรมการผู้จัดการและผู้แทนองค์กรรับรองฯ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด เป็นผู้ได้รับเชิญขึ้นพูดในโครงการสัมมนา “เรื่อง การสร้างรายได้ในวัยเรียน” แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยเป้าหมายของโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงโอกาสและความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และส่งสริมแนวทางการสร้างรายได้ในวัยเรียน

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิถนนนนทรี กทม.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะติดเชื้อ "ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กะจาย" ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มกราคม 2565 รหว่างองค์กรภาคีและองค์กรสนับสนุน

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 2)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2