ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

หน้าแรก / ปวส./ป.ตรี นายหน้าอสังหาฯ / ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

   

 

*************************************

<ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง

ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 1)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์