ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

หน้าแรก / ปวส./ป.ตรี นายหน้าอสังหาฯ / ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

   

*************************************

 

กลับไปยังหน้าแรก

<ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

วันที่ 3 พ.ย.2563 ณ ห้องประชุม มหาลัยเกษมบัณฑิต

การประชุมกับ RICHY Rich in living

วันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)