ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

หน้าแรก / ปวส./ป.ตรี นายหน้าอสังหาฯ / ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

   

*************************************

 

กลับไปยังหน้าแรก

<ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารอื่นๆ

Vinvestor

คว้าค่าคอมหลักล้าน แต่ทำงานเบาๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 3)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 1)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1