การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

 
วันที่ 7 พ.ย.2564  วินเนอร์เอสเตท เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในระบบ การศึกษากับสายอาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อก้าวสู่อาเซียน

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะติดเชื้อ "ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กะจาย" ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มกราคม 2565 รหว่างองค์กรภาคีและองค์กรสนับสนุน

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 1)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1