ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

 
ประชุมแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาแนวใหม่

บริษัทวินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี มีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น สนองต่อนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเหมาะสมกับอาชีพของผู้เรียนสาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการปฏิบัติจริง

โดยเข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม อาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

*************************************

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม อาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิถนนนนทรี กทม.