การประชุมระดมความคิดเห็น

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การประชุมระดมความคิดเห็น

การประชุมระดมความคิดเห็น

 
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการสำคัญ

ภายใต้โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องอารีย์ 1 ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร

*************************************

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

กิจกรรมการสัมภาษณ์สด ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม สคช. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะติดเชื้อ "ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กะจาย" ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มกราคม 2565 รหว่างองค์กรภาคีและองค์กรสนับสนุน